Avanceret moderne dataanalyse I

Beskrivelse

Introduktion til avanceret programmering i R og tidyverse, herunder:

  • Opbygning af pakkestruktur med funktioner, genbrugelighed, modularitet. Deling af pakker med kollegaer.
  • iterationer med purrr (den moderne efterfølger til *apply)
  • yderligere udvidelser i tidyverse: forcats (kategoriske variable), lubridate (tid- og datotyper), stringr (teksthåndtering)

Introduktion til modellering med tidymodels, et moderne tidyverse-koblet modelleringsrammeværk til statistik modelling, herunder:

  • regressionsanalyse, visualisering, modelevaluering
  • overlevelsesanalyse med cox-regression, kaplanmeyer-visualiseringer, etc.